Resultats Exàmens 2020 – Matrícula per a la sessió de juliol 2021

Exàmens oficials: Curs especial de preparació per el First i per l’Advanced per a tots aquells/es alumnes inscrits/es a la sessió de juliol 2021. Dates importants: Examen First = 29 de juliol (matrícula fins al 31 de maig). Examen Advanced = 30 de juliol (matrícula abans de l'11 de juny). Curs de preparació als exàmens oficials First Certificate (B2) i Advanced (C1): de l'1 al 28 de juliol. Resultats per 2020: 96% d’èxit (FCE+CAE). Felicitats a tothom!