Política de privacitat

ACCEPTACIÓ DE L’USUARI

Aquest document (a partir d’aquí anomenat “POLÍTICA DE PRIVACITAT”) té per objectiu regular l’ús de l’espai web que NUTHILING 2003 S.L.posa a disposició del públic (www.nuthiling.com)

Els drets de propietat intel·lectual d’aquest espai web,el seu codi font, les bases de dades i els diferents elements que continguin són propietat titular de NUTHILING 2003 S.L.,a qui correspon l’exercici exclusiu d’explotació dels drets del propi web i, en especial, els de reproducció, distribució, comunicació pública, manteniment i transformació.

La utilització de l’espai web per un tercer li atribueix  la condició d’usuari i suposa la completa acceptació d’aquest usuari de totes i cadascuna de les condicions que estableix aquesta Política de privacitat.

ÚS CORRECTE DE L’ESPAI WEB

L’usuari es compromet a utilitzar l’espai web, els continguts i els serveis d’acord amb la Llei, aquesta Política de privacitat, les bones pràctiques i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’usuari s’obliga a no utilitzar l’espai web o els serveis que es presten a través d’ell amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut d’aquesta Política de privacitat, que lesionin els interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma es pugui danyar, inutilitzar-lo o deteriorar el propi espai web o els seus serveis o impedir un ús satisfactori de l’espaio web a uns altres usuaris.

Així mateix, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, els programes o els documents electrònics i altres que es trobin en el present espai web.

L’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al servei mediant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals NUTHILING 2003 S.L.presta el servei, així com a no realitzar accions que danyen, interrompen o generen errors en els sistemes citats.

L’usuari es compromet a no introduir programes, virus, macroinstruccions, mini aplicacions, controls de qualsevol tipus o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causen o puguin causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de NUTHILING 2003 S.L.o de tercers o, en el seu cas, violar els drets de la propietat intel·lectual o industrial.

L’usuari es compromet a no fer un mal ús de les informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatges, fotografies, programes  i, en general, qualsevol classe de material accessible a través del present espai web o dels serveis que ofereix.

NUTHILING 2003 S.L.,conseqüentment, declina igualment tota responsabilitat derivada dels danys i perjudicis que pugui sofrir qualsevol visitant d’aquest espai web en els seus recursos tecnològics (informàtics o telemàtics) a conseqüència de la producció de qualsevol de les circumstàncies o fets mencionats al paràgraf anterior. Igualment NUTHILING 2003, S.L. no garanteix que l’espai web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi.

NUTHILING 2003 S.L. no és responsable de la informació que es pugui obtindre a través dels enllaços a sistemes externs des d’aquest espai web.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Aquest espai web i tots els seus continguts, inclosos els textos, els documents, les fotografies, els dibuixos, les representacions gràfiques, les bases de dades, els programes informàtics, així com els logotips, les marques, els noms comercials i altres signes distintius son propietat de NUTHILING 2003, S.L.o de tercers que l’han autoritzat per el seu ús.

Tots els drets estan reservats.

RÈGIMEN DE RESPONSABILITAT

Responsabilitat de NUTHILING 2003 S.L. per lautilització del web

L’usuari es l’únic responsable de les infraccions en que es pugui incórrer i dels perjudicis que pugui causar o causar-ne per la utilització del present espai web per la seva part NUTHILING 2003 S.L.està exonerada de qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l’usuari.

L’usuari serà l’únic responsable per qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial  iniciada per terceres persones contra NUTHILING 2003, S.L. basada en la utilització de l’espai web per l’usuari. Si és el cas, l’usuari assumirà tots les despeses, costos i les indemnitzacions que es reclamin a NUTHILING 2003, S.L.amb motiu de reclamacions o de accions legals que li siguin atribuïdes.

Responsabilitat de NUTHILING 2003 S.L.per el funcionament del web

NUTHILING 2003 S.L. queda exclosa qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per transferències, omissions, interrupcions, intromissions indesitjables, deficiències de telecomunicacions, virus informàtics, averies telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivats per causes alienes a NUTHILING 2003, S.L.

Responsabilitat deNUTHILING 2003, S.L.per enllaços des del web

NUTHILING 2003, S.L. declina tota responsabilitat respecte de la informació (continguts) o riscos (perjudicis tècnics, morals o econòmics) que hi hagi fora de l’espai web i al que es pogués accedir per link des d’aquesta; ja que la funció dels enllaços que apareixen és únicament d’informar sobre un tema concret.

COMPROMÍS DE PROTECCIÓ DE DADES I DE COMPLIMENT DE LA LSSICE

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades de caràcter personal RGPD,NUTHILING 2003 S.L.informa als usuaris que les dades de caràcter personal que proporcionen a l’omplir els formularis o requeriments de contracte, es recolliran en fitxers propietat de NUTHILING 2003 S.L.i seran tractats amb la finalitat de poder prestar i informar sobre els serveis o sobre els productes que NUTHILING 2003 S.L. ofereix. No està prevista la cessió ni comunicació de les citades dades a tercers. El fet d’omplir un formulari d’aquest espai web implica que l’usuari reconeix que la informació i les dades personals que ens indica són seves, exactes i certs.

L’usuari registrat conserva en tot moment la possibilitat d’exercitar el seus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, tractament limitat, portabilitat o oposició al tractament de les seves dades. Així mateix, i de conformitat amb la Llei 34/ 2002, d’1 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, pot  revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials. En cas de dubte, així com per exercitar els drets mencionats, pot dirigir-se a NUTHILING 2003 S.L.mitjançant correu electrònic protecciodades@nuthiling.com o correu postal a Adreça: NUTHILING 2003 S.L. al C/ Federico García Lorca, 3 Local 16, 08291 RIPOLLET (Barcelona)

LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JUDICIAL

Qualsevol controvèrsia sorgida en la interpretació o l’execució d’aquesta Política de privacitat s’interpretarà a partir de la legislació espanyola. Així mateix, NUTHILING 2003 S.L. a través de la seva representació legal i l’usuari, renuncia a qualsevol altra jurisdicció i se sotmeten a la dels jutjats i tribunals del domicili de l’usuari per qualsevol controvèrsia que pugui succeir. En el cas que l’usuari tingui el seu domicili fora de EspanyaNUTHILING 2003 S.L.i l’usuari se sotmetran als jutjats i tribunals de la ciutat de Sabadell.