Alumnes

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: NUTHILING 2003, S.L.

CIF: B63076236

Dir. Postal: C/ Federico Garcia Lorca 3, local 16, 08291 – Ripollet

Telèfon: 930 113 027

E-Mail: rgpd@nuthiling.com

 

Amb quina finalitat tractarem les seves dades personals?

A NUTHILING 2003, S.L. tractarem les seves dades amb la finalitat de la gestió acadèmica i administrativa de l’estudiant en tots els seus àmbits i etapes: matriculació, gestió de l’expedient acadèmic, manteniment de la comunicació administrativa i comercial i gestió de totes les activitats acadèmiques.

Quan temps conservem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la seva vinculació amb la nostra oferta educativa i, excepte els terminis obligatoris de conservació d’expedients acadèmics i d’altra documentació que per normativa sigui aplicable, així com els terminis de prescripció per responsabilitat legal que se’n puguin derivar.

 

Decisions automatitzades, perfils i lògica aplicada:

No es prendran decisions automatitzades.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades es per ser necessaris per l’execució del contracte de formació formalitzat mitjançant la matrícula, de la que vostè n’és part.

El tractament per a realitzar-li comunicacions comercials per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent es realitzarà sota l’empara de l’art. 21.2 de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic que ens permet, quan existeix una relació contractual prèvia, remetre-li comunicacions comercials referents a productes i serveis de la nostra companyia que siguin similars als que inicialment van ser objecte de contractació, a no ser que manifesti la seva oposició a aquests enviaments (vegi l’apartat “Drets”). En cada comunicació remesa s’hi proporcionarà un senzill procediment per donar-se de baixa.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Durant el període de duració del tractament, NUTHILING 2003, S.L. no realitzarà cap cessió de les seves dades, excepte per obligació legal.

No obstant, a NUTHILING 2003, S.L. contarem amb la col·laboració de tercers prestadors de serveis com els necessaris per la gestió de viatges i desplaçaments que en cada cas hàgim pogut contractat i que, per la prestació d’aquest servei, pot ser necessari que tinguin accés a les seves dades de caràcter personal, però que les tractaran amb totes les garanties legals exigibles, seguint les nostres instruccions i prèvia subscripció d’un contracte de protecció de dades en les que exigirem, entre d’altres, tractar les dades exclusivament per les finalitats pactades, aplicar mesures tècniques i organitzatives adequades, així com suprimir i retornar les dades quan el servei finalitzi.

Així mateix, NUTHILING 2003, S.L. podrà comunicar les seves dades a Organismes públics per poder gestionar la formació subvencionada.

A NUTHILING 2003, S.L. seguim uns criteris estrictes de selecció de tercers prestadors de serveis amb la finalitat de donar compliment a les nostres obligacions en matèria de protecció de dades.

 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si NUTHILING 2003, S.L. està tractant les seves dades personals o no.

Així mateix, té:

  • Dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals.
  • Dret a sol·licitar la rectificació de les seves dades personals.
  • Dret a sol·licitar la supressió de les seves dades personals.
  • Dret a sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades personals.
  • Dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals.
  • Dret a demanar la portabilitat de les seves dades personals.
  • Dret a retirar el consentiment prestat.
  • Dret d’informació.
  • Dret a oposar-se a ser objecte de decisions individuals automatitzades.

Per a exercir els seus drets, enviï un escrit adjuntant un còpia del seu DNI a:

NUTHILING 2003, S.L.

Exercici drets Protecció de Dades

C/ Federico Garcia Lorca 3, local 16

08291 – RIPOLLET – BARCELONA

o bé enviï un correu electrònic a: rgpd@nuthiling.com

Així mateix, l’informem que pot dirigir-se a la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es) per obtenir informació addicional o per a presentar una reclamació, per exemple, si no ha pogut exercir els seus drets satisfactòriament.