Candidats

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: NUTHILING 2003, S.L.

CIF: B63076236

Dir. Postal: C/ Federico Garcia Lorca 3, local 16, 08291 – Ripollet

Telèfon: 930 113 027

E-Mail: rgpd@nuthiling.com

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A NUTHILING 2003, S.L. tractem les dades de caràcter personal que ens comuniqui, així com el seu currículum vitae que ens faciliti amb la finalitat de realitzar la selecció de candidats a llocs de treball, actuals i futurs que la nostra empresa ofereixi.

Quan temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran durant sis mesos.

 

Decisions automatitzades, perfils i lògica aplicada:

L’empresa NO prendrà decisions automatitzades.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és l’obtenció del seu consentiment per al tractament.

 

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Durant el període de duració del tractament, NUTHILING 2003, S.L.  no comunicarà les seves dades a terceres persones.

A NUTHILING 2003, S.L. contarem amb la col·laboració de tercers prestadors de serveis que en cada cas hàgim pogut contractar i que, per a la prestació de l’esmentat servei, pugui ser necessari que tinguin accés a les seves dades de caràcter personal, però que les tractaran amb totes les garanties legals exigibles, seguint les nostres instruccions prèvia subscripció d’un contracte de protecció de dades en les que els exigim, entre altres coses, tractar les dades exclusivament per les finalitats pactades, aplicar mesures tècniques i organitzatives adequades, així com suprimir i retornar les dades a la finalització del servei.

A NUTHILING 2003, S.L. seguim uns criteris estrictes de selecció de tercers prestadors de serveis amb la finalitat de donar compliment a les nostres obligacions en  matèria de protecció de dades.

 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si NUTHILING 2003, S.L. estem tractant les seves dades personals o no.

Així mateix, té:

  • Dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals.
  • Dret a sol·licitar la rectificació de les seves dades personals.
  • Dret a sol·licitar la supressió de les seves dades personals.
  • Dret a sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades personals.
  • Dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals.
  • Dret a demanar la portabilitat de les seves dades personals.
  • Dret a retirar el consentiment prestat.
  • Dret d’informació.
  • Dret a oposar-se a ser objecte de decisions individuals automatitzades.

Para exercir els seus drets, enviï un escrit adjuntant un còpia del seu DNI a:

NUTHILING 2003, S.L.

Exercici drets Protecció de Dades

C/ Federico Garcia Lorca 3, local 16

 08291 – RIPOLLET – BARCELONA

o bé enviï un correu electrònic a: rgpd@nuthiling.com

Així mateix, l’informem que pot dirigir-se a la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es) per obtenir informació addicional o per a presentar una reclamació, per exemple, si no ha pogut exercir els seus drets satisfactòriament.