Contactes

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: NUTHILING 2003, S.L.

CIF: B63076236

Dir. Postal: C/ Federico Garcia Lorca 3, local 16, 08291 – Ripollet

Telèfon: 930 113 027

E-Mail: rgpd@nuthiling.com

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Finalitat 1: Mantenir la nostra agenda de contactes,

 1. Com a persona de contacte per mantenir relacions amb l’entitat jurídica o organització en la que vostè presta els seus serveis.
 2. Com a interessat que s’ha posat en contacte amb nosaltres consultant o sol·licitant alguna informació, per a poder atendre’l.
 3. Com a persona de contacte per a mantenir relacions directament.

Finalitat 2: L’enviament de comunicacions comercials, incloses per correu electrònic i d’altres formes de comunicació electrònica equivalents, sobre els nostres productes i serveis, així com informació sobre els esdeveniments, en el cas que se li hagués sol·licitat la seva autorització i ens l’hagués concedit.

El envío de comunicaciones comerciales, incluido por correo electrónico y otros medios de comunicación electrónica equivalentes, sobre nuestros productos y servicios, así como información sobre eventos y acontecimientos, en el caso de que se le hubiera solicitado su autorización y nos la hubiera concedido.

Quan temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran amb la finalitat 1:

 1. En cas de tractar-se d’una persona de contacte per mantenir relacions amb l’entitat jurídica o organització en la que vostè presta els seus serveis, es conservaran mentre es mantingui la nostra relació amb l’entitat jurídica o organització esmentada, i llevat dels terminis legals per les responsabilitats legals que se’n poguessin derivar de la relació amb l’entitat jurídica o organització.
 2. En cas d’interessat que hagi contactat amb nosaltres, fins a 6 mesos després d’atendre el seu requeriment, per si es produïssin per la seva part comunicacions posteriors en referencia a l’esmentada consulta o requeriment d’informació.
 3. En cas de persona de contacte per mantenir relacions directament, es conservaran mentre es mantingui la relació i excepte els terminis legals de conservació.

En la finalitat 2 d’enviament de comunicacions comercials, conservarem les seves dades fins que no ens manifesti la seva oposició a continuar rebent les nostres comunicacions.

Decisions automatitzades, perfils i lògica aplicada:

L’empresa NO prendrà decisions automatitzades.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades en la finalitat 1 de manteniment d’agenda de contactes es

 1. En cas de tractar-se d’una persona de contacte per mantenir relacions amb l’entitat jurídica o organització en la que vostè presta els seus serveis, és la satisfacció de l’interès legítim del responsable, d’acord amb el que estableix l’art. 6.1.f del RGPD.
 2. En cas d’interessat que s’ha posat en contacte amb nosaltres, la base legal és l’obtenció del seu consentiment.
 3. En cas de persona de contacte per a mantenir relacions directament, és la satisfacció de l’interès legítim del responsable, d’acord amb el que estableix l’art. 6.1.f del RGPD.

En la finalitat 2 d’enviament de comunicacions comercials, la base legal per el tractament de les seves dades és l’obtenció del seu consentiment.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Durant el període de duració del tractament, NUTHILING 2003, S.L. no comunicarà les seves dades a terceres.

A NUTHILING 2003, S.L. contarem amb la col·laboració de tercer prestadors de serveis que en cada cas hagin pogut contractar i que, per a la prestació del servei esmentat, pugui ser necessari que tinguin accés a les seves dades de caràcter personal, però que els tractaran amb totes les garanties legals exigibles, seguint les nostres instruccions prèvia subscripció d’un contracte de protecció de dades en les que exigim, entre altres, tractar les dades exclusivament per les finalitats pactades, aplicar mesures tècniques i organitzatives adequades, així com suprimir i retornar les dades quan el servei finalitzi.

A NUTHILING 2003, S.L. seguim uns criteris estrictes de selecció de tercers prestadors de serveis amb la finalitat de donar compliment a les nostres obligacions en matèria de protecció de dades.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si NUTHILING 2003, S.L. està tractant les seves dades personals o no.

Així mateix, té:

 • Dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals.
 • Dret a sol·licitar la rectificació de les seves dades personals.
 • Dret a sol·licitar la supressió de les seves dades personals.
 • Dret a sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades personals.
 • Dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals.
 • Dret a demanar la portabilitat de les seves dades personals.
 • Dret a retirar el consentiment prestat.
 • Dret d’informació.
 • Dret a oposar-se a ser objecte de decisions individuals automatitzades.

Per a exercir els seus drets, enviï un escrit adjuntant un còpia del seu DNI a:

NUTHILING 2003, S.L.

Exercici drets Protecció de Dades

C/ Federico Garcia Lorca 3, local 16

08291 – RIPOLLET – BARCELONA

o bé enviï un correu electrònic a: rgpd@nuthiling.com

Així mateix, l’informem que pot dirigir-se a la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es) per obtenir informació addicional o per a presentar una reclamació, per exemple, si no ha pogut exercir els seus drets satisfactòriament.