Treballadors

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: NUTHILING 2003, S.L.

CIF: B63076236

Dir. Postal: C/ Federico Garcia Lorca 3, local 16, 08291 – Ripollet

Telèfon: 930 113 027

E-Mail: rgpd@nuthiling.com

 

Amb quina finalitat tractarem les seves dades personals?

A NUTHILING 2003, S.L. tractem la informació facilitada amb la finalitat de gestionar la relació laboral amb els treballadors de la companyia en tots els seus aspectes de manteniment, desenvolupament i control: des de la realització de tots els tràmits necessaris com contractes, nòmines, declaracions fiscals, prevenció de riscos laborals, la gestió i organització de viatges i desplaçaments per motius de treball, la gestió d’accions formatives d’acord amb el pla de formació de la companyia per a treballadors, etc., a tot el que està relacionat amb el control i verificació del compliment de les obligacions laborals, com el control de presència, avaluació de l’exercici, control de l’ús dels mitjans i eines informàtiques posades a disposició dels treballadors per al desenvolupament de les seves tasques laborals (com l’accés a internet o el correu electrònic), etc.

Quan temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la nostra relació laboral, exceptuant els terminis legals de conservació.

Decisions automatitzades, perfils i lògica aplicada:

L’empresa NO prendrà decisions automatitzades

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és per ser necessaris per l’execució del contracte laboral, el que vostè n’és part.

A quins destinataris se’ls comunicarà les seves dades?

Durant el període de duració del tractament, NUTHILING 2003, S.L. comunicarà les seves dades a la Seguretat Social i a la Agència Tributària, per la seva obligació legal, així com a entitats bancaries per a la domiciliació i pagament de nòmines.

Es comunicaran així mateix a clients quan sigui necessari per el desenvolupament del seu treball, com per exemple, quan aquest s’hagi de realitzar en les instal·lacions del client i aquest requereixi les garanties necessàries per a la seva identificació i verificació de compliment de totes les obligacions laborals.

Així mateix, en NUTHILING 2003, S.L. contarem amb la col·laboració de tercers prestadors de serveis que en cada cas hàgim pogut contractar i que, per a la prestació de l’esmentat servei, pugui necessitar tenir accés a les seves dades de caràcter personal, però que els tractaran amb totes les garanties legals exigibles, seguint les nostres instruccions i prèvia subscripció d’un contracte de protecció de dades en les que exigim, entre altres, tractar les dades exclusivament per les finalitats pactades, aplicar mesures tècniques i organitzatives adequades, així com suprimir i retornar les dades quan el servei finalitzi.

A NUTHILING 2003, S.L. seguim uns criteris estrictes de selecció de tercers prestadors de serveis amb la finalitat de donar compliment a les nostres obligacions en matèria de protecció de dades.

 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si NUTHILING 2003, S.L. està tractant les seves dades personals o no.

Així mateix, té:

  • Dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals.
  • Dret a sol·licitar la rectificació de les seves dades personals.
  • Dret a sol·licitar la supressió de les seves dades personals.
  • Dret a sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades personals.
  • Dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals.
  • Dret a demanar la portabilitat de les seves dades personals.
  • Dret a retirar el consentiment prestat.
  • Dret d’informació.
  • Dret a oposar-se a ser objecte de decisions individuals automatitzades.

Per a exercir els seus drets, enviï un escrit adjuntant un còpia del seu DNI a:

NUTHILING 2003, S.L.

Exercici drets Protecció de Dades

C/ Federico Garcia Lorca 3, local 16

08291 – RIPOLLET – BARCELONA

o bé enviï un correu electrònic a: rgpd@nuthiling.com

Així mateix, l’informem que pot dirigir-se a la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es) per obtenir informació addicional o per a presentar una reclamació, per exemple, si no ha pogut exercir els seus drets satisfactòriament.