Videovigilància

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: NUTHILING 2003, S.L.

CIF: B63076236

Dir. Postal: C/ Federico Garcia Lorca 3, local 16, 08291 – Ripollet

Telèfon: 930 113 027

E-Mail: rgpd@nuthiling.com

 

Amb quina finalitat tractarem les seves dades personals?

A NUTHILING 2003, S.L. tractarem les seves dades amb la finalitat de videovigilància dels nostres locals i instal·lacions.

Quan temps conservem les seves dades?

Les imatges es conservaran durant un mes.

Decisions automatitzades, perfils i lògica aplicada:

NO es prenen decisions automatitzades.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és l’obtenció del seu consentiment, degut a l’accés als nostres locals i intal·lacions després d’haver vist el cartell informatiu sobre la realització del tractament de videovigilància.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No es comunicaran les dades a tercers.

En qualsevol cas, a NUTHILING 2003, S.L. comptem amb la col·laboració de tercers prestadors de serveis que en cada cas han pogut contractar i que, per a la prestació del servei mencionat, pot ser necessari que tinguin accés a les dades de caràcter personal, tot i que aquestes seran tractades amb totes les garanties legals exigibles, seguint les nostres instruccions i prèvia subscripció d’un contracte de protecció de dades, on exigim, entre altres coses, tractar les dades exclusivament per a les finalitat pactades, aplicar mesures tècniques i organitzatives adequades, així com suprimir i retornar les dades quan el servei finalitzi.

A NUTHILING 2003, S.L. seguim uns criteris estrictes de selecció de tercers prestadors de serveis amb la finalitat de complir les nostres obligacions en matèria de protecció de dades.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si NUTHILING 2003, S.L. està tractant les seves dades personals o no.

Així mateix, té:

  • Dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals.
  • Dret a sol·licitar la rectificació de les seves dades personals.
  • Dret a sol·licitar la supressió de les seves dades personals.
  • Dret a sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades personals.
  • Dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals.
  • Dret a demanar la portabilitat de les seves dades personals.
  • Dret a retirar el consentiment prestat.
  • Dret d’informació.
  • Dret a oposar-se a ser objecte de decisions individuals automatitzades.

Per a exercir els seus drets, enviï un escrit adjuntant un còpia del seu DNI a:

NUTHILING 2003, S.L.

Exercici drets Protecció de Dades

C/ Federico Garcia Lorca 3, local 16

08291 – RIPOLLET – BARCELONA

o bé enviï un correu electrònic a: rgpd@nuthiling.com

Així mateix, l’informem que pot dirigir-se a la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es) per obtenir informació addicional o per a presentar una reclamació, per exemple, si no ha pogut exercir els seus drets satisfactòriament.