Tenim a la teva disposició tot tipus de classes:

 • Idiomes per a nens/nenes (a partir de 6 anys).
 • Anglès i francès per a adolescents.
 • Reforç en idiomes per a la Selectivitat.
 • Classes per a adults – des de Elementary fins a Upper-intermediate (del A1 al B2).
 • Classes de preparació als exàmens oficials de Cambridge: First – B2 (antigament First Certificate of English – FCE) i Advanced – C1 (antigament Certificate of Advanced English – CAE).
 • Classes de preparació als exàmens oficials del Ministère Français de l’Éducation Nationale (DELF: Diplôme d’Études en Langue Française) del nivell A1 al nivell C1.
 • Classes de conversa en anglès o francès, segons el teu nivell.
 • Reforç online per a tots els alumnes inscrits en un curs amb nosaltres (en preparació).
 • Classes en grup, mini-grup o particulars:
  • Les classes en grup. Treballem amb grups reduïts (de 4 a 15 alumnes – amb una mitjana de 10 alumnes por grup). Els membres d’un grup han de tenir el mateix nivell. Per a determinar el nivell de l’alumne li fem una prova de nivell (escrita i oral) abans de començar les classes. Però si un futur alumne ve d’un altre centre, es pot estalviar la prova de nivell si ens entrega les notes del nivell que estava fent a l’altra escola. En aquest cas, només farà la prova oral.
  • Les classes en mini-grup són per aquells alumnes que ja formen un grup de 2 a 3 persones, tenen el mateix nivell i no volen estar en un grup de més alumnes.
  • Las classes individuals s’ajusten totalment al nivell i a les necesitats de l’alumne. Es realitzen només per l’alumne i durant tota la classe el professor està només amb aquest alumne. A més, si l’alumne avisa amb antel·lació per postposar una classe aquesta es pot recuperar.
 • Servei a escoles, col·legis, instituts i AMPAs:
  • Classes de reforç en idiomes.
  • Tallers de conversa.
  • Presentacions diverses amb activitats.